Idealne miejsce dla młodych twórców

Czy każda szkoła rysunku w Krakowie jest w stanie zaoferować tyle co "Czarny Biały"? Dla nas, oprócz umiejętności technicznych, istotna jest również wrażliwość twórcy,którą pragniemy rozwijać i pielęgnować. To ona przekształca się w oryginalny sposób postrzegania rzeczywistości i zjawisk w niej zachodzących. Przekładana później na konkretne dzieła zachwyca kolejne pokolenia.

Tłumaczenie przysięgłe

W naszym biurze zajmuję się również przekładem tekstów formalnych, dlatego, jako tłumacz przysięgły, w swoim wrocławskim biurze, zajmuję się tłumaczeniem dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego, dokumentów samochodowych, a także sądowych, aktów notarialnych, testamentów i oświadczeń woli, dokumentów rejestrowych czy umów.